Ukrudtsbekæmpelse

Vi bekæmper ukrudt

Der bliver udført ukrudtsbekæmpelse med lugejern, brænder eller gift, afhængig af opgave.

​Der bruges kun gift hvis kunden ønsker dette.